Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши
 

Жогорку Кеңештин Төрагасынын орун басарлары

Алимбеков Нурбек Каарыевич  

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Өмүрбекова Алтынай Сейтбековна


© 2011.Жогорку Кеңеш
Кыргыз Республикасы
Веб-портал БУУӨП көмөгү менен түзүлгөн. 2011-жылы Европа Бирлигинин каржылык колдоосу аркылуу кайра түзүлдү. Бул веб-порталда айтылган пикирлер сөзсүз эле БУУ, ЕБ, БУУӨП, алардын программа/долбоорлорунун же өкмөттөрүнүн көз-карашын чагылдырбайт. Колдонулуп жаткан шарттуу белгилер да тигил же бул өлкөнүн макамына, аймагына же чегарасына карата кандайдыр бир шарттоону туюндурбайт.