Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши
 

Күн тартиби

 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин апталык иш календары

 
 
 
Дүйшөмбү
 
 
 
Депутаттар Жогорку Кеңештин комитеттеринде иштейт
 
  
 
Күн тартибине ылайык, депутаттар комитеттердин жыйыналыштарында мыйзам долбоорлорун, токтом долбоорлорун карайт жана аларды Жогорку Кеңештин кароосуна алып чыгуу боюнча чечим кабыл алат. КР Конституциясы менен «Жогорку Кеңештин Регламенти жөнүндө» КР мыйзамына ылайык, жарандардын кайрылууларын, протоколдук тапшырмалардын аткарылышын жана башка маселелерди карайт, жогоруда аталган маселелерди карайт жана аларды Жогорку Кеңештин кароосуна алып чыгуу тууралуу чечимдер кабыл алат
 
 
 
 
 
 
Шейшемби
 
 
 
Депутаттар Жогорку Кеңештин комитеттеринде иштейт
 
 
 
Шаршемби
 
 
Жогорку Кеңештин жыйыналышы
   
 
Күн тартибине ылайык, Жогорку Кеңештин жыйыналыштарында мыйзам долбоорлору, токтом долбоорлору каралат жана кабыл алынат. КР Конституциясы менен «Жогорку Кеңештин Регламенти жөнүндө» КР мыйзамына ылайык, жарандардын кайрылуулары, протоколдук тапшырмалардын аткарылышы жана башка маселелер каралат жана тиешелүү чечимдер кабыл алынат. 
 
 
 
 
 
 
 
Бейшемби
 
 
Жогорку Кеңештин жыйыналышы
    
 
 
 
 
Жума
 
 
 
 
Депутаттар Жогорку Кеңештин фракцияларында иштейт
 
 
 
  
 
Күн тартибине ылайык, депутаттар фракциялардын жыйналыштарында мыйзам долбоорлорун, токтом долбоорлорун карайт. КР Конституциясы менен «Жогорку Кеңештин Регламенти жөнүндө» КР мыйзамына ылайык, жарандардын кайрылууларын, протоколдук тапшырмалардын аткарылуу жүрүшүн жана башка маселелерди карайт жана алар боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алат 
 
 

 


© 2011.Жогорку Кеңеш
Кыргыз Республикасы
Веб-портал БУУӨП көмөгү менен түзүлгөн. 2011-жылы Европа Бирлигинин каржылык колдоосу аркылуу кайра түзүлдү. Бул веб-порталда айтылган пикирлер сөзсүз эле БУУ, ЕБ, БУУӨП, алардын программа/долбоорлорунун же өкмөттөрүнүн көз-карашын чагылдырбайт. Колдонулуп жаткан шарттуу белгилер да тигил же бул өлкөнүн макамына, аймагына же чегарасына карата кандайдыр бир шарттоону туюндурбайт.